Årsmøte torsdag 2. mars 2017


Styret i MIL Turn har berammet årsmøtet 2017 til torsdag 2. mars kl. 18.30

Sted: Gymbygget på Skarpsno skole

Vanlige årsmøtesaker til behandling.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/Tore Hermansson, e-post: to-herm@outlook.com seinest torsdag 16. februar.

Vel møtt !


Med hilsen

Moelven IL, turngruppa

v/styret
Oppstart turn - vårsesongen 2017.


Hallo nye og gamle turnere !!

Vi fortsetter der vi slapp før jul og er i gang igjen med turntreningene torsdag 5. januar.

Treningene er på Skarpsno skole i Moelv og treningstidene er disse:

  • Gymlek (førskolealder): kl. 17.30-18.30. Treningsavgift kr 400,- pr. halvår.
  • IG1 (jenter og gutter, 1-4. klassetrinn): kl. 18.45-19.45. Treningsavgift kr 500,- pr. halvår.

Trening hver torsdag, ikke i vinter- og påskeferien.

Kontaktperson i turngruppa er :

Mia Kongssund (hovedtrener)

Tlf. 941 86 996

E-post: mia_kongssund@hotmail.com


Syver Kyllingstad (leder)

Tlf.: 480 98 770

E-post: syver.kyllingstad@online.no


Turntilbud Moelven IL – høsten 2016.

Som nevnt i forbindelse med sesongavslutningen før sommerferien, så er gymsalen på Fagernes skole i Næroset klar til bruk etter sommerferien. Næroset IL flytter treningene sine dit. Samtidig er denne gymsalen for liten til å romme partier fra begge lag, og derfor er vi tilbake der vi var for 1 ½ år sia der klubbene må drifte treninger hver for seg.

Styret i MIL tur har hatt styremøte, og vi har bestemt følgende:

Gymlek-partiet (før skolealder, 2011 og yngre):

  • Treninger som før på Skarpsno skole torsdager kl. 17.30 – 18.30
  • Instruktører: Oda Byfuglien Løkken, Tuva Knapkøien og Ingvild Hermansson (+ muligens en hjelpeinstruktør til).
  • Oppstart: Torsdag 01.09
  • Treningsavgift: Kr 500,- pr. halvår
  • Påmelding: På trening

IG1 (1-4 klassetrinn):

Se iste nyhetsoppslag (over)

IG2 (5-7 klassetrinn):

Hvis vi ser realistisk på det, så tror vi det blir vanskelig å få på plass et parti på dette alderstrinnet, slik trenersituasjonen er nå. Det er dessuten ingen av turnerne fra i fjor som tilhører denne aldersgruppa i år. Inntil videre legges IG2 på is.

Tropp (født 2004 og eldre):

Her viderefører vi samarbeidet med Næroset IL. Treningene er i regi av Næroset IL og de turnerne som velger å delta på tropp må derfor betale både medlemskontingent og treningsavgift til Næroset IL.


Kontaktperson i turngruppa er :

Tore Hermansson

Tlf.: 97071398

E-post: to-herm@outlook.com

Med hilsen

Moelven IL - TurngruppaVi har ikke skrevet noe innhold her helt enda, kom tilbake senere.

Blogginnlegg ...

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.